Laikade metsseatöö EMV 2014

Laikade metsseatöö 2014.a. Eesti meistrivõistlused toimuvad 5. aprillil Lätis, Riia lähedal Inćukalnis. Võistlused avatakse 9.00 ning seejärel loositakse võistlemisjärjekord. Hommikupoolikul on võistlustules isased, pärastlõunal emased koerad. Võistluse eesmärk on selgitada välja parim laika metsseatöös, eraldi autasustatakse ka parimat isast, parimat emast ja parimat noorkoera (kuni 2-aastane koer).

Võistlusel saavad osaleda kümme isast ja kümme emast koera pingerea alusel (järk ja punktid). Võistlusele registreerimiseks saatke koopia koera tõutunnistusest ja metsseatöö katse diplom või protokollileht, kuhu on märgitud järk ja punktid. Vajalikud on ka omaniku telefoninumber, aadress ja e-posti aadress. Dokumendid saata postiga: Tõnu Väli, Kasemetsa talu, Ermistu küla, Tõstamaa vald, 88105, Pärnumaa või e-kirjaga: tonu.vali@ee.nestle.com. Lisainfot saab telefonil 524 5556.

Oma osalemissoovist palume teada anda hiljemalt 20. märtsil. Seejärel tehakse registreeritud koertest tulemuste põhjal pingerida ning selguvad võistlema pääsejad. Kõiki registreerunuid teavitatakse sellest, kas tema koer(ad) on pääsenud võistlusele. Kvalifitseerunud koerte eest tuleb osalustasu 25 eurot koera kohta tasuda Eesti Jahikoerte Tõuühingu arveldusarvele EE392200221011382978 (Swedbank) hiljemalt 28. märtsiks. Makse selgituseks palume märkida võistlus (EMV) ning koera täielik nimi (nagu tõutunnistusel). Maksekorralduse koopia tuleb saata eelpoolmainitud aadressil. Eelneval kokkuleppel on võistluse eest võimalik tasuda ka kohapeal sularahas.

Märtsi alguses on võimalik koeri eelnevalt katsetada, selleks võtke ühendust Tõnu Väliga (tonu.vali@ee.nestle.com või 524 5556).