Jahipasside vormistamine

Noorkoera “Esmane jahikoerapass”

Esmane jahikoerapass on jahikoera omanikule antav dokument, mis antakse kuni üheaastase jahikoera õpetamiseks ja katsetamiseks kehtivusega kuni üks aasta.
Esmase jahikoerapassi saamiseks tuleb passi andjale esitada järgmised materjalid:
1) kirjalik taotlus;
2) koopia jahikoera tõugu tõendavast dokumendist;
3) koopia jahikoera omamist tõendavast dokumendist selle olemasolu korral.

Jahikoerapass

Jahikoerapass on jahikoera omanikule antav dokument, mis tõendab temale kuuluva koera jahikõlblikkust. Jahikoerapass antakse tähtajatult.
Jahikoerapassi saamiseks tuleb passi andjale esitada järgmised materjalid:
1) kirjalik taotlus;
2) koopia jahikoera tõugu tõendavast dokumendist ja dokumendist, mis tõendab, et koer on osalenud passistamisülevaatusel või koertenäitusel;
3) koopia dokumentidest, mis tõendavad andmeid koera kasvataja ja omaniku kohta;
4) kaks fotot jahikoerast külgvaates suurusega 40×50 mm;
5) esmane jahikoerapass (selle olemasolu korral).

Kirjalik taotlus peab sisaldama:
1) taotleja nime, isikukoodi, aadressi ning kontaktandmeid või ärinime, registrikoodi selle olemasolu korral, asukohta ja kontaktandmeid;
2) jahikoerapassi kättetoimetamise soovitavat viisi ning selleks vajalikke kontaktandmeid;
3) taotluse esitamise kuupäeva ja taotleja allkirja.

Materjalid saata

Anne Reitel
Põlva Jahiselts
Aarna küla, Põlva vald
63203 Põlvamaa

Lisainfot saab telefonitsi ning e-kirjaga:
5647 5310
E-post: kabliku[at]gmail.com