Eesti Jahikoerte Tõuühingu üldkoosolek 2021 toimumiskoht muutus

Lp. EJTÜ liikmed,
Seoses samal ajal toimuva üritusega oleme sunnitud üldkoosoleku toimumise kohta muutma. Koosolek toimub Läänemaal, Lääne-Nigula vallas, Kirimäe külaseltsi platsil. Parkimine Antsu teel pumbajaama juures.

Seepärast kutsub juhatus kokku MTÜ EJTÜ Üldkoosoleku 27.06.21, algusega kell 12.00. Registreerimine avatakse kell 11.30
Koguneme vabas õhus, et soovijail oleks võimalik säilitada distantsi ja vähendada lähikontakte.

Päevakord:
1. Möödunud perioodi tegevusaruanne
2. Möödunud perioodi majandusaruanne
3. Juhatuse liikmete volituste lõppemine
4. Juhatuse liikmete arvu otsustamine
5. Juhatuse uute liikmete valimine
6. Muud küsimused