Eesti Jahikoerte Tõuühingu üldkoosolek 2021

Lp. EJTÜ liikmed,
Olukord pikalt kestnud pandeemiaga on rahunemas, haigus taandumas ning aeg, mil kõik pidid eraldatuna olema, ennast või lähedasi ravima, kes ka lähedastega hüvasti jätma, on ehk möödunud – saame taas näost näkku kokku ja saame tegeleda tõuühinguga.

Seepärast kutsub juhatus kokku MTÜ EJTÜ Üldkoosoleku 27.06.21, algusega kell 12.00 Särevere staadionil (Türi vald). Registreerimine avatakse kell 11.30
Koguneme vabas õhus, et soovijail oleks võimalik säilitada distantsi ja vähendada lähikontakte.

Päevakord:
1. Möödunud perioodi tegevusaruanne
2. Möödunud perioodi majandusaruanne
3. Juhatuse liikmete volituste lõppemine
4. Juhatuse liikmete arvu otsustamine
5. Juhatuse uute liikmete valimine
6. Muud küsimused

Saame aru, et see ülipikk koroonaaeg ja pandeemiast tulenenud ja tulenevad piirangud ning totaalselt muutunud elukorraldused nii kodudes kui ka ühiskondlikus elus, on loonud frustreerivaid käitumismustreid, kuid püüdkem normaliseerida oma igapäevaelu ja saagem hakkama muutund maailmaga – meil on see ühine ja ainuke.

Lugupidamisega EJTÜ juhatuse nimel Tõnu Väli